וכיספ רתא :ץלמומ

.םיררחתשמל ןייל-ןוא ןיזגמ - "תוריש םות"ל םיאבה םיכורב
:ומכ םיאשונב תובתכ ןווגמ ואצמת רתאב
.דועו תואירב ,םילויט ,הדובע ,םידומיל
.דומיל תועוצקמו תודסומ  לש טרופמ רגאמ ,רתאב דוע
,ונלש םידומילהו הקוסעתה יצעויל תונפל םינמזומ םתא
.םילייטמה םורופל  ףרטצהל וא
."תוריש םות" תכרעמ - תורעהו תושקב  םכמ לבקל חמשנחיילים/ות משוחררים ובוגרות שירות לאומי אינם מודעים אולי לעובדה שגם אם הישגיהם בלימודים התיכוניים לא היו טובים מספיק או שסיימו את התיכון ללא תעודת בגרות בכלל או עם מספר מצומצם של בגרויות, ניתנת להם אפשרות ללמוד במכינה קדם-אקדמית שתכין אותם ללימודים גבוהים, ותחליף להם את תעודת הבגרות בקבלה לאוניברסיטה.

האלמה הבתכל


ביטוח תרמילאים - כל מה שחשוב לדעת (כתבה פרסומית)

האלמה הבתכל